Specialisaties

Iedere advocaat zijn specialisatie ...

Bij Legisto heeft elke advocaat specifieke specialisaties. De kennis van iedere advocaat in zijn rechtsdomein is van een zeer hoog niveau. We breiden deze kennis en ervaring uit door constante bijscholing, het volgen van studiedagen en het lezen van juridische tijdschriften. Zo blijft onze kennis up-to-date blijft en kunnen we uw concrete situatie op de best mogelijke manier inschatten.

Algemeen burgerlijk recht

Hebt u een contract gesloten, maar wordt het volgens u niet goed uitgevoerd? Bent u ondernemer en moeten er facturen worden geïnd of factuurvoorwaarden worden nagekeken? Neem contact op met Bas Van Olmen.

Aansprakelijkheid

Heeft er iemand schade door uw fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid? Dan bent u mogelijk aansprakelijk en moet u het slachtoffer schadeloos stellen. Of bent u slachtoffer? Neem  contact op met Mady Jamar.

Arbeids- en sociaal recht

Zijn er problemen op de werkvloer? Wenst u contracten op punt te stellen rond arbeidsrelaties? Zijn er discussies met sociale instanties zoals RSZ, RIZIV, RVA of ziekenfonds? Neem contact op met Pascale Wijns.

Bewind

Wanneer iemand niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen of zijn goederen te beheren, heeft hij recht op buitengerechtelijke of gerechtelijke bescherming. Zoekt u hierbij ondersteuning, neem contact op met Guy Branders of Pascale Wijns.

Bouwrecht en aanneming

Hebt u grond of een huis gekocht? Wilt u bouwen of verbouwen? Hebt u problemen met uw aannemer? Problemen met een vergunning of de bouwplannen? Met werken of termijnen? Bent u aannemer en wilt u een overeenkomst opstellen? Neem contact op met Guy Branders of Pascale Wijns.

Collectieve schuldenregeling

Hebt u bijstand nodig bij het aanvragen of begeleiden van een collectieve schuldenregeling? Neem contact op met Bas Van Olmen.

Echtscheiding

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een echtscheiding, beëindiging wettelijk of feitelijk samenwonen. Wie mag in de gezinswoning blijven wonen? Hoe ziet een omgangsregeling of financiële regeling voor de kinderen er uit? Of bestaan die al, maar zijn ze aan herziening toe? Neem contact op met Bas Van Olmen.

Familierecht - vereffening-verdeling

Twijfelt u of u de ouder bent van één van uw kinderen? Of wil u uw ouderschap laten bewijzen? Overweegt u iemand te adopteren? Geraakt u niet wijs uit het verdelen van uw vermogen na een echtscheiding? Neem contact op met Bas Van Olmen.

Erfrecht

Hebt u hulp nodig bij het opmaken van een testament. Is er onenigheid in de familie over een erfenis? Moet er een fiscale aangifte van een nalatenschap worden gedaan? Neem contact op met Bas Van Olmen.

Huurrecht en pacht

Betaalt uw huurder zijn huurgeld niet stipt of veroorzaakt hij overlast? Weigert uw huisbaas werken aan het gehuurde goed uit te voeren? Bent u landbouwer en hebt u vragen over pacht? Neem contact op met Guy Branders.

Incasso

Worden uw rekeningen niet correct betaald? Neem contact op met Guy Branders of Pascale Wijns.

Jeugdrecht

Ook jongeren kunnen in contact komen met justitie. Een jeugdadvocaat zorgt voor een aangepaste begeleiding. Neem contact op met Pascale Wijns.

Ondernemingsrecht

Wenst u juridisch advies bij de opstart van uw onderneming, of bevindt uw onderneming zich in moeilijkheden? Hebt u een geschil met een andere ondernemer? Wenst u bijstand voor factuur- en algemene voorwaarden? Zit u met vragen over een faillissement? Neem contact op met Bas Van Olmen.

Schadevergoeding

Hebt u recht op vergoeding van schade door een ongeval of een fout? Wij steunen u bij elke stap en stellen samen met u uw schade-eis op. We gaan ook in contact met uw rechtsbijstandsverzekeraar.  Neem contact op met Mady Jamar.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

De vergunning voor uw woning werd geweigerd en u wil beroep aantekenen? In uw buurt worden werken gepland die u absoluut niet ziet zitten? Een verkaveling waarmee u het niet eens bent? U wil bezwaar indienen bij een openbaar onderzoek? Of wilt u weten wat het gele bord in uw straat te betekenen heeft? Neem contact op met Steven Hooyberghs

Strafrecht

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Of wordt u zelf van iets beschuldigd? Wil de politie u ondervragen en wil u bijstand bij het verhoor? Hebt u een dagvaarding ontvangen en moet u verschijnen voor de correctionele rechtbank? Wordt u door het gerecht beschouwd als verdachte? Neem contact op met Steven Hooyberghs.

Vermogensrecht

Hebt u recht op betaling van een geldbedrag, een aandeel, een lijfrente of een vordering? Neem contact op met Bas Van Olmen.

Verkeersrecht

Bent u betrokken bij een ongeval of beging u een verkeersovertreding? Wij helpen u graag de gevolgen te beperken en communiceren met uw verzekeringsmaatschappij, die vaak de kosten draagt. Ook voor andere vragen over verkeersrecht kunt u contact nemen met Mady Jamar of Guy Branders.

Vreemdelingenrecht

Wil u in België wonen of werken? Wil u de Belgische nationaliteit aanvragen? Hebt u een partner of kinderen die geen visum krijgen? Wil u een procedure voor gezinshereniging opstarten? Zijn er problemen met uw verblijfskaart of uw buitenlandse documenten? Hebt u hulp nodig bij uw asielprocedure? Wil de gemeente uw kind of uw partner niet erkennen? Neem contact op met Steven Hooyberghs.

Zakenrecht

Hebt u vragen over mede-eigendom, erfdienstbaarheden (servitude), vruchtgebruik, erfpacht, ...? Neem contact op met Bas Van Olmen.