Kosten en erelonen

Gratis rechtsbijstand

Soms moet u uw advocaat niet betalen. Dit is mogelijk wanneer u:

 • in aanmerking komt voor pro deo bijstand
 • of wanneer u voor uw dossier een rechtsbijstandsverzekering heeft.

Neem vrijblijvend contact op om te bekijken of we uw dossier gratis kunnen behandelen.

Kosten en erelonen van een advocaat

Als Legisto voor u betalend optreedt, dan kunt u rekenen op een transparante dienstverlening aan een correcte prijs. Voor bepaalde diensten werken we aan een vast, vooraf bepaald bedrag. In andere gevallen hanteren we vooraf vastgelegde tarieven.

Gerechtskosten en uitgaven

Gerechtskosten en uitgaven zijn kosten die een advocaat u voorschiet. Dat kunnen kosten zijn voor de rechtbank, een deurwaarder, een griffie of een vertaler. U ontvangt een duidelijk overzicht van deze kosten. Ze worden zonder meerkost aan u doorgerekend. 

Administratiekosten

 • Opening, aanmaak en archivering dossier: tussen 50 en 100 euro
 • Opmaak brief of mail: 12 euro per stuk
 • Kopie per stuk: 0,35 per kopie
 • Kilometervergoeding: 0,50 euro per kilometer

Ereloon

Het ereloon is een vergoeding voor het intellectuele werk van een advocaat. Legisto werkt in principe aan een tarief van 125 tot 150 euro per uur, exclusief 21 procent btw. Dit is een gemiddeld tarief waaraan advocaten in onze regio werken. Het kan in onderling overleg worden verhoogd, bijvoorbeeld bij hoogdringendheid of een hogere moeilijkheidsgraad. Zoals voormeld, is een vast, vooraf bepaald tarief voor sommige diensten ook mogelijk.

In omvangrijke dossiers wordt de berekening van het ereloon per uur soms vervangen door een percentage van het verkregen resultaat. Dit gebeurt aan de gebruikelijke percentages in de advocatuur:  

 • van 0 tot 6.200 euro: 15 procent
 • van 6.200 tot 49.500 euro: 10 procent
 • van 49.500 tot 124.000 euro: 8 procent
 • van 124.000 tot 248.000 euro: 6 procent
 • meer dan 248.000 euro: 4 procent

Legisto vraagt geregeld voorschotten, zodat u op het einde van de rit niet voor verrassingen komt te staan. Bij het afsluiten van een dossier ontvangt u een gedetailleerde afrekening, waarbij u uiteraard vragen en opmerkingen kan formuleren.

Wil u graag vooraf een inschatting maken van de kosten voor een bepaalde dienst? Neem dan zeker contact met ons op.