Aansprakelijkheid

Uw advocaat

U vertrouwt uw dossier toe aan Legisto-advocaten Jacques Helsen, Mady Jamar, Guy Branders, Steven Hooyberghs, Pascale Wijns of Bas Van Olmen. De Legisto-advocaten zijn advocaat in België, en ingeschreven aan de balie van provincie Antwerpen. Zij baten hun kantoor in persoonlijke naam uit. 

De beroepsaansprakelijkheid van de Legisto-advocaten is verzekerd bij Ethias Verzekering (polisnummer 45.083.787, 1,25 miljoen euro per schadegeval), Prins Bisschopssingel 73, 3500 HASSELT. Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. Contact: Aafje GREYSON, aafje.greyson@vanbreda.be

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van de Legisto-advocaten verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. U kunt bij de Legisto-advocaten terecht voor onder meer juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank. 

Informatie of klachten

Indien u meer informatie wenst of indien u een klacht heeft, kunt u de Legisto-advocaten bereiken via onze contactpagina.

Gedragsregels en codes van de advocaat

U vindt de gedragsregels en codes van de advocaat terug op www.advocaat.be.

Cookies

In het kader van onze website verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres), contactverzoek en elektronische identificatiegegevens (IP-adres en cookies). Deze gegevens laten ons toe om onze website te optimaliseren, uw contactverzoek te beantwoorden, etc.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden en onze producten en diensten te promoten (artikel 6, §1, (f) AVG). 

Analytische cookies, advertentiecookies en/of sociale media cookies worden enkel geplaatst indien u daartoe toestemming heeft gegeven via de website (artikel 6, §1, (a) AVG) (voor meer informatie, zie cookieverklaring).

We verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u. Voor bovenvermelde doeleinden houden wij uw persoonsgegevens bij voor de duur van de desbetreffende cookie (voor meer informatie, zie cookieverklaring). U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen. Indien u een contactverzoek heeft ingediend via onze website, houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar plus een verificatieperiode van 1 jaar na het afsluiten het desbetreffende dossier.

Wij delen deze persoonsgegevens met derde partijen met wie wij samenwerken voor het beheer van onze website (IT en software providers) (voor meer informatie, zie cookieverklaring). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.