Ons team

***

Advocaat René Beckers - Legisto
Advocaat René Beckers - Legisto

René Beckers

René Beckers begon in 1970 als advocaat aan de balie van Turnhout. Hij studeerde af aan de universiteit van Leuven. 

In 1972 was hij voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van Turnhout. Meester Beckers is houder van een getuigschrift bijscholing Menselijke Schade en Evaluatie en Bemiddelaar in Familiezaken.

Advocaat Jacques Helsen - Legisto
Advocaat Jacques Helsen - Legisto

Jacques Helsen

Mr. Jacques Helsen werd geboren in 1957 en is al meer dan 35 jaar actief als zelfstandig advocaat. Hij studeerde Rechten aan de Universiteiten van Antwerpen (UFSIA) en Leuven (KUL) van 1976 tot en met 1981. 

Hij schreef aanvankelijk in als advocaat bij de balie van Leuven maar reeds kort nadien bij die van Turnhout. Sedert 1982 houdt hij kantoor te Mol waar hij ook geboren en getogen is. In het jaar 2001 behaalde hij bijkomend een diploma aan de Universiteit van Antwerpen (UA) en draagt hij de titel van Master in Business Law. Sedert het jaar 2000 voert hij veelvuldig gerechtelijke opdrachten uit in het kader van de Wet op de Collectieve Schuldenregeling.

Gedurende al die jaren heeft Mr. Jacques Helsen zich vooral bekwaamd in het insolventierecht, het economisch en handelsrecht, het patrimoniumrecht, maar vooral het erfrecht. Bij de beoordeling van elke probleem zal hij steeds trachten zeer oplossingsgericht te werken. 

Advocaat Mady Jamar - Legisto
Advocaat Mady Jamar - Legisto

Mady Jamar

Mady Jamar behaalde in 1985 haar licentiaatsdiploma in de rechten aan de KU Leuven, vanaf welk jaar zij als advocaat is ingeschreven aan de balie te Turnhout.

In 1992-1993 volgde zij aan dezelfde universiteit de opleiding Evaluatie van menselijke schade. Sinds 1994 is zij eveneens plaatsvervangend vrederechter te Westerlo.

Haar voorkeurmateries zijn verkeersrecht, verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en begroting van lichamelijke schade na ongeval.

Advocaat Guy Branders - Legisto
Advocaat Guy Branders - Legisto

Guy Branders

Guy Branders studeerde af in 1988 aan de K.U.L. Hij werd ingeschreven bij de Balie te Turnhout in 1988. Van januari 1989 tot januari 1990 vervulde hij zijn legerdienst als reserve onderofficier bij het Zesde Linie Bataljon. Nadien zette hij zijn juridische carrière verder en duurt deze reeds meer dan 30 jaar.

Meester Branders is gespecialiseerd in huur-, handelshuur- en pachtrecht, bouw- en aannemingsrecht en verkeersrecht. Hij wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder over personen die niet (volledig) in staat zijn om hun eigen goederen te beheren. Hij volgde een bijkomende opleiding curator en was jaren actief als schuldbemiddelaar. Voor de invordering van onbetaalde facturen en invorderingen kunt u ook bij hem terecht.

Meester Branders is sinds 2008 Plaatsvervangend Vrederechter in het Kanton Geel.

Meester Branders is regiovoorzitter en lid van de Commissie Juridische Bijstand te Westerlo.

Advocaat Steven Hooyberghs - Legisto
Advocaat Steven Hooyberghs - Legisto

Steven Hooyberghs

Steven Hooyberghs studeerde in 1993 af als licentiaat in de Rechten aan de universiteit van Leuven. Hij behaalde in 1994 aan dezelfde universiteit ook een diploma in de Aanvullende Studies van Criminologische Wetenschappen.

Meester Hooyberghs is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, strafrecht, ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht.

Advocaat Pascale Wijns - Legisto
Advocaat Pascale Wijns - Legisto

Pascale Wijns

Pascale Wijns volgde na haar basisopleiding (K.U.Leuven, 1995) een aanvullende opleiding Etudes Européen en sciences du travail aan de U.C. de Louvain-la Neuve en aan de Université des Sciences Sociales de Toulouse in Frankrijk in 1996. Zij vatte dat zelfde jaar haar stage aan als advocaat. 

Meester Wijns beoefent verschillende onderdelen van het arbeidsrecht en het sociale­zekerheidsrecht. In het verleden doceerde zij ook socialezekerheidsrecht aan het opleidingscentrum VIZO, CMO Borgerhout. Zij is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. 

Meester Wijns volgde de bijzonder opleiding jeugdrecht georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies en is lid van de cel jeugdbescherming. Zij is regiovoorzitter en lid van de Commissie Juridische Bijstand te Herentals. Zij geeft u juridisch advies en bijstand in arbeidsrecht, sociaal recht, strafrecht en familierecht. Ook bij contracten, huur, bouw, schade, verkeer, scheiding en incasso kunt u een beroep doen op haar.

Advocaat Bas Van Olmen - Legisto
Advocaat Bas Van Olmen - Legisto

Bas Van Olmen

Bas Van Olmen studeerde in 2015 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven. Na een Specifieke Lerarenopleiding (SLO) vatte hij in 2016 zijn stage aan. Daar legde hij zich toe op het administratief recht, met specialisaties onteigeningsrecht en lokaal bestuursrecht.

Hij vervoegde Legisto in september 2017 als stagiair van mr. Helsen en behandelt voornamelijk dossiers betrekking hebbend op vermogensrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en erfrecht. 

Advocaat Jelena Cecelja - Legisto
Advocaat Jelena Cecelja - Legisto

Jelena Cecelja

Jelena Cecelja studeerde in 2012 af als Master in de rechten. Zij behandelt voornamelijk dossiers met betrekking tot het familierecht. U kunt bij haar eveneens terecht voor bemiddelingen en voor het opmaken van dadingen en overeenkomsten in het kader van deze bemiddeling.