Glaasje op? Laat je rijden!

12-03-2024

"Glaasje op, laat je rijden." De meeste onder ons herinneren zich wellicht deze slogan nog.

Indien je toch onder invloed een voertuig bestuurt, kan de politierechter straffen uitspreken die je in je dagelijkse activiteit ernstig kunnen hinderen.

Naast een geldboete kan er een rijverbod uitgesproken worden, gaande van 8 dagen tot 5 jaar (in sommige gevallen zelfs levenslang).

De rechter kan ook een alcoholslot opleggen voor een periode van ten minste 1 jaar en ten hoogste drie jaar (in sommige gevallen ook levenslang).

In sommige gevallen is de rechtbank zelfs verplicht om een alcoholslot op te leggen.

Wanneer je een promillage in het bloed hebt van ten minste 1,8 g/l, moet de rechter het alcoholslot opleggen, tenzij hij uitdrukkelijk uitlegt waarom hij het niet aangewezen acht.

Wanneer je een tweede maal wordt veroordeeld met een promillage in het bloed van telkens ten minste 1,2 g/l, dan is er een absolute verplichting voor de rechter om het alcoholslot op te leggen.

Dit houdt in dat je alleen nog een voertuig mag besturen waarin een alcoholslot aanwezig is. Bovendien word je verplicht om een omkaderingsprogramma te ondergaan.

De kosten van de installatie van een alcoholslot en het omkaderingsprogramma belopen al snel 4000 euro.

Dus: "Bezint eer je begint"

Word je toch uitgenodigd voor verhoor of word je toch gedagvaard voor een glas te veel? Neem dan contact op met advocaat Guy Branders, die in deze materie gespecialiseerd is.