Week-weekregeling: een recht voor de ouder die er om vraagt?

06-03-2023

Wanneer er tussen ex-partners betwisting bestaat over de verblijfsregeling van hun kinderen, wordt er nogal snel van uitgegaan dat er een recht bestaat op een week-weekregeling. Klopt dat wel?

Het enige wettelijke criterium voor de beoordeling van een verblijfsregeling, is het belang van de kinderen. Maar anderzijds moet een rechter wel de mogelijkheid om het verblijf gelijkmatig te verdelen, prioritair onderzoeken. Praktisch gezien heeft dat voor gevolg, dat wanneer een pedagogisch bekwame ouder om een week-weekregeling vraagt, deze een degelijke kans heeft die ook toegekend te krijgen.

Maar: onderzoek toont aan dat Vlaamse rechters tot wel 40 verschillende tegenindicaties aanvaarden voor een week-weekregeling. De ouder die vindt dat hij goede argumenten heeft voor een overwegend verblijf bij haar of hem, is dus geenszins kansloos.

Voorbeelden van vaak gebruikte tegenindicaties zijn de volgende:

  • Beschikbaarheid of betrokkenheid van de ouder: een week-weekregeling kan worden geweigerd als de ouder nooit thuis is of onvoldoende met de kinderen bezig is;
  • De mening van de kinderen zelf, die een gesprek met de rechter kunnen hebben. Hiermee wordt rekening gehouden, afhankelijk van hun leeftijd en maturiteit.
  • De leeftijd van kinderen: hoe jonger het kind, hoe meer de moeder een centrale zorgfiguur is en hoe korter de contacten bij elke ouder vaak worden gehouden.
  • Ook de onderlinge relatie van de ouders, de afstand tussen de woonplaatsen onderling en tussen de woonplaats en de school spelen een belangrijke rol.

Vaak zijn zulke feiten moeilijk te bewijzen en is nader onderzoek vereist. Er kan desnoods een maatschappelijk, politioneel of ander deskundig onderzoek worden bevolen, bijvoorbeeld wanneer er een ernstigere problematiek speelt, als middelengebruik, agressie, …

Samengevat is elk dossier uniek en verdient het een aanpak op maat.

Hebt u vragen over de bestaande of op te maken inrichting van een omgangsregeling voor uw kinderen? Neem contact op met Mr. Bas Van Olmen.