Verkeersinbreuk met bedrijfswagen? Dan moet u de identiteit van de bestuurder melden.

13-04-2023
Photo by Adrien Olichon - Pexels
Photo by Adrien Olichon - Pexels

Doet een van uw medewerkers een verkeersinbreuk met een bedrijfswagen? Dan bent u verplicht om de identiteit van de bestuurder te melden.

Onlangs ontvingen heel wat ondernemers van de politie een verzoek tot minnelijke schikking voor een bedrag van 509 euro. Ze waren vergeten om de identiteit te melden van de bestuurder van het voertuig, waarmee een verkeersinbreuk was begaan. De verkeersboete hadden de ondernemers nochtans wel tijdig betaald.

De aanvullende boete kaderde in een proefproject van de FOD Justitie om ondernemers te wijzen op het belang van de plicht tot identificatie van de bestuurder. Ondertussen schortte de FOD Justitie dit project na een storm van protest op.

Dit neemt niet weg dat justitie blijft oproepen om de identificatieplicht tijdig na te komen. Voor kleine ondernemingen en éénmanszaken kan dit via justonweb.be/fines, onder de rubriek 'mijn boetes'. Daar kunt u ook - als u dat wenst - de inbreuk betwisten. Grotere bedrijven kunnen blijven gebruikmaken van het bestaande systeem van rollenbeheer.

Als u de identiteit van de bestuurder niet tijdig laat weten, dan kan effectief een strafrechtelijke vervolging opgestart worden.

Indien u hierover verder juridisch advies wenst, kan u contact opnemen met Mr. Mady Jamar.